3-1
18ден

Се продава пченка околу 8 тони, увреќена со 14, 5 % влага